Belangengroep problematische ruimtevragers

Heel wat tuin- en plantencentrua zijn historisch zonevreemd, eventueel in het bezit van een socio-economische vergunning. Uit onderzoek in opdracht van het Agentschap Ondernemen blijkt dat de tuincentrabranche tot de meest problematische ruimtevragers behoort.

BTV wil een einde maken aan de meer dan 30 jaar durende rechtsonzekerheid van talrijke bedrijven. In het verleden hebben onze contacten met de bevoegde overheid weinig resultaten opgebracht tenzij een blijvend gedoogbeleid, hetgeen nefast is voor de verdere groei en modernisering van de tuin- en plantencentra.
BTV heeft een advocatenbureau aangesteld om met de bevoegde minister (Mevr. Joke Schauvlieghe) te onderhandelen voor een aanpassing aan de wetgeving met betrekking tot ruimtelijke ordening. Daartoe werd in de schoot van BTV een BELANGENGROEP PROBLEMATISCHE RUIMTEVRAGERS opgericht. De leden van deze belangengroep dragen als rechtstreeks belanghebbende de kosten voor dit belangrijke lobbywerk. Enkel de leden van de belangengroep worden geïnformeerd over de strategie en de status van het lobbyproject.

Als resultaat van deze werking heeft BTV eind 2017  een belangrijke aanpassing in het decreet "Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening" kunnen bekomen. Als gevolg van dit nieuwe decreet krijgen de historisch gegroeide tuincentra (voor het jaar 2000) een betere toegang het vereiste planologisch atttest.

Bent u ook een problematische ruimtevrager? Sluit dan dringend aan bij de belangengroep. Info: 051 20 87 81, info@tuincentra-vzw.be