Speerpunten

BTV is actief in volgende speerpuntclusters: politiek lobbywerk, sectoriale promotie, professsionele dienstverlening.

Op het vlak van politiek lobbywerk was BTV steeds actief op het vlak van ruimtelijke ordening en zonevreemde vestiging. Wij willen de bestaande tuin- en plantencentra maximale ontwikkelings- en groeikansen bieden ondanks hun historische ligging. Anderzijds willen wij geen uitbreiding van nieuwe tuin- en plantencentra stimuleren.

Op dit ogenblik hebben wij bijzonder veel aandacht voor de verkoop van de particuliere verkoop van fytoproducten, waarbij het onze stelling is dat enkel de tuin- en plantencentra de professionele kennis hebben om de klanten de nodige en wettelijk verplichte informatie te verstrekken.  BTV organiseert in samenwerking met de leveranciers jaarlijks een basisopleiding voor NP-fytolicenties, alsook een jaarlijkse bijscholingsdag voor NP-fytolicentiehouders.

BTV zoekt ook kostenbesparende samenwerkingsvormen. Tuin- en groencentra kunnen aansluitend bij ons collectlief energiecontract dat momenteeel loopt bij TOTAL, ons verzekeringscontract bij AON, onze overeenkomst inzake Bank Card Acceptance met Europabank, onze gunstige voorwaarden bij ADECCO.