TUINCENTRA BLIJVEN OPEN , mits belangrijke beperkingen!

TUINCENTRA BLIJVEN OPEN , mits belangrijke beperkingen!

31-10-2020

Tuincentra, doe-het-zelfzaken, voedingswinkels en dierenvoedingswinken mogen na 1 november open blijven, mits het respecteren van de algemene preventiemaatregelen.

Enkel zgn. essentiële producten mogen verkocht worden.

Coronaproof afhaalsysteem is ditmaal wél toegelaten!

Uittreksel uit Het Ministerieel besluit van 1/11/20:

Overwegende dat winkelen een grote toestroom van klanten en veel sociale contacten teweegbrengt; dat grote mensenmassa’s en sociale contacten zoveel mogelijk dienen vermeden te worden in de winkels,
op de openbare weg en het openbaar vervoer; dat het nodig is om enkel de winkels open te houden die essentiële goederen en diensten aanbieden; dat de winkels die moeten sluiten nog steeds aan huis
kunnen leveren en een afhaalsysteem op afspraak mogen voorzien;

Wat echter NIET mag verkocht worden staat vermeld in volgend tekst van het Ministeriëel besluit van 1/11/20:

Overwegende dat ondernemingen en verenigingen, of onderdelen daarvan, die in hoofdzaak essentiële goederen aanbieden aan consumenten geopend kunnen zijn, en dit enkel voor het aanbieden van deze goederen; dat een geharmoniseerd speelveld ten opzichte van gespecialiseerde ondernemingen en verenigingen die moeten sluiten krachtens dit besluit, moet worden nagestreefd; dat de essentiële goederen het klassieke hoofdaanbod betreffen van de betrokken inrichtingen; dat het dan ook niet gaat om meubels, tuinmeubels, barbecuetoestellen, groot keukengerei, mobiele verwarmingstoestellen, decoratieartikelen met uitsluiting van kaarsen, multimedia, elektro, speelgoed, kleding, schoeisel, telecomaccessoires, juwelen, lederwaren, sportartikelen,endergelijke;datdezegoederenindegeopendeinrichtingendan ook ontoegankelijk dienen te worden gemaakt voor het publiek en enkel na bestelling kunnen worden geleverd of opgehaald; dat de doe-het-zelf-zaken enkel materialen mogen verkopen om werken uit te voeren in huis of in de tuin;