Speerpunten

BTV is actief in volgende speerpuntclusters: politiek lobbywerk, sectoriale promotie, professsionele dienstverlening.

Op het vlak van politiek lobbywerk was BTV steeds actief op het vlak van ruimtelijke ordening en zonevreemde vestiging. Wij willen de bestaande tuin- en plantencentra maximale ontwikkelings- en groeikansen bieden ondanks hun historische ligging. Anderzijds willen wij geen uitbreiding van nieuwe tuin- en plantencentra stimuleren.

Op dit ogenblik hebben wij bijzonder veel aandacht voor de verkoop van de particuliere verkoop van fytoproducten, waarbij het onze stelling is dat enkel de tuin- en plantencentra de professionele kennis hebben om de klanten de nodige en wettelijk verplichte informatie te verstrekken.  De oprichting van een adviesgevend callcenter is dan ook voor de tuincentrabranche een overbodige kost. Opleiding van bekwaam adviesgevend personeel is veel meer klantgericht.

BTV zoekt ook kostenbesparende samenwerkingsvormen. Tuin- en groencentra kunnen aansluitend bij ons collectlief energiecontract dat momenteeel loopt bij Lampirus, ons verzekeringscontract bij Lampiris en onze overeenkomst inzake Bank Card Acceptance met Europabank.